ตัดเฉือนโลหะ

แปรรูปและขึ้นรูปโลหะด้วยอุปกรณ์ ตัดเฉือนโลหะ
machining metal by designed cutting tools.

ตัดเฉือนโลหะ เพื่อแปรรูปเหล็ก ในโลกปัจจุบันเพื่อใช้ในการผลิตขึ้นรูปโลหะต่างๆ มีเครื่องจักรทันสมัยที่จะมาช่วยในการผลิตอยู่มากมาย เช่น เครื่อง CNC 5 แกน (CNC 5 Axis) จะเป็นตัวช่วยพลิกกลับงานในมุมต่างๆ ได้อย่างง่ายดายและแม่นยำ และยังเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณในการใช้อุปกรณ์ตัดเฉือนพิเศษ (ต่อไปในบทความขอเรียกเป็น Special Tools) ลงได้ดีอีกด้วย แต่ในความเป็นจริงแล้วหลายๆ บริษัทต่างก็มีเครื่องจักรและอุปกรณ์เดิมกันอยู่แล้วอย่างเต็มที่หรืออาจหาจุดคุ้มทุนที่ยาวนานกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องจักร CNC ทั่วไป หรืออาจจะเป็น CNC มือสองก็ตามทำให้เป็นเหตุผลหนึ่งที่มีจำนวนเครื่อง CNC 5 แกนไม่มากเท่าที่ควร แม้เครื่อง CNC 5 แกนจะช่วยการทำงานได้หลากหลาย แต่ในบางมุมก็ยังคงมีความจำกัดในการผลิตหรือต้องการลดขั้นตอนและเวลาในการผลิตด้วยฉะนั้น งาน Special Tools จึงจำเป็นและยังคงต้องเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตที่สำคัญเพื่อเป็นตัวลดต้นทุน, ขั้นตอน และเวลาในการผลิตได้เป็นอย่างดี ความได้เปรียบในการออกแบบ Special Tools จึงเป็นสิ่งที่สำคัญและทุกบริษัทก็มีจุดประสงข์ในการออกแบบไปในทิศทางเดียวกัน แต่สิ่งที่ต้องคำนึงคือในแต่ละบริษัทมีเอกลักษณ์ในการออกแบบและผลิตแตกต่างกัน ราคาและเหตุผลในการออกแบบต่างกัน จุดนี้เองจึงเป็นเหตุที่ทำให้การแข่งขันในธุรกิจการขึ้นรูปโลหะด้วยการตัดเฉือนเกิดความได้เปรียบและเสียเปรียบกันอยู่ตลอดเวลา

  • วัตถุดิบที่เหมาะสมเพื่อนำมาใช้ในการทำตัว Cutting Tools เช่น HSS, Carbide, PCD, PCBN เป็นต้น
  • วัสดุชิ้นงานที่จะถูกทำการตัดเฉือนมีความยากง่ายเพียงใด มีคุณสมบัติเฉพาะอย่างไร เช่น อลูมิเนียม, ไททาเนียม, เหล็กกล้าคาร์บอน, สแตนเลส เป็นต้น
  • ค่าความแข็งของวัสดุชิ้นงานนั้นๆ ผ่านกรรมวิธีอะไรมาก่อนทำการตัดเฉือนทำการตัดเฉือนหรือเปล่า
  • ผิวงานสุดท้ายต้องการผิวอย่างไร เพราะจำเป็นต้องออกแบบมุดมีดให้เหมาะสมเพื่อความแข็งแรงและคงทน
  • ค่าพิกัดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมุมองศาหรือขนาดต่างๆ จะเป็นตัวกำหนดความยากง่ายของงาน Special Tools หรืออาจจะทำการปรับเปลี่ยน มาใช้คมตัดแบบถอดเปลี่ยนได้
  • ลักษณะรูปแบบของเครื่องมือตัดให้เหมาะสมกับวัสดุชิ้นงาน เช่น ลายชิป (Chip Beaker) องศาคลายเศษของร่องดอกกัด (Helix) เป็นต้น
  • ผิวที่เคลือบ (Coating) ว่าควรเคลือบแบบใดเพราะถ้าใช้ผิดอาจส่งผลต่อชิ้นงานได้ บางครั้งอาจทำให้ผิวกลับออกมาลาย เพราะโครงสร้างชิ้นงานอาจจะละลายติดกับผิวเคลือบจึงทำให้ลาย
  • เครื่องจักรที่จะใช้ในการผลิตว่ามีข้อจำกัดหรือไม่อย่างไร เช่น เป็นเครื่องจักรเฉพาะปรับความเร็วรอบและอัตราป้อนไม่ได้, มีความเก่าใหม่อย่างไร เป็นต้น
จำหน่ายอุปกรณ์ ตัดเฉือนโลหะ

สิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงเบื้องต้นในการพิจารณาในการออกแบบเท่านั้น แต่ในปัจจุบันทางบริษัท โบยาเทค (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้นำเรื่องของเทคโนโลยีการออกแบบและหาวิธีการช่วยลดต้นทุนมาใช้ โดยเฉพาะงานประเภทเครื่องมือตัดโดยหาวิธี การทดแทนงานที่จำเป็นต้องใช้คาร์ไบด์ทั้งแท่น (Solid Carbide) มาแทนที่ด้วยการผลิตเป็นการใช้อุปกรณ์จับยึดคมตัดแบบใบมีดถอดเปลี่ยนได้ (Toll Holder) และผู้ใช้งานยังสามารถเลือกปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของคมตัดได้ตามความพึงพอใจโดยเสียค่าใช้จ่ายต่ำมากเมื่อเทียบกับ คาร์ไบด์ทั้งแท่น เป็นการทำให้ได้เปรียบในเรื่อง ต้นทุน, การจัดเก็บสินค้า,ระยะเวลาการเปลี่ยนเครื่องมือตัด (เปลี่ยนเฉพาะคมตัด),ไม่ต้องปรับหาค่าต่างๆใหม่เพราะไม่ต้องถอดเปลี่ยนด้าม และอื่นๆ

หากท่านใดมีความประสงข์ที่จะได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
บริษัท โบยาเทค (ประเทศไทย) จำกัด
www.boyatech-carbide.com