566

ข้อมูลองค์กร

  บริษัท โบยาเทค (ประเทศไทย) จำกัด ได้เริ่มดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าภายใต้ชื่อ "BOYATECH" มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องมือตัดเฉือน (CUTTING TOOL) ในงานอุตสาหกรรม และสินค้าที่เกี่ยวข้องในงานอุตสาหกรรมการผลิต จุดเด่นคือ REPAIR HOLDER เพื่อช่วยลดต้นทุนในการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

  บริษัท โบยาเทค (ประเทศไทย) จำกัด นำเสนอสินค้าและบริการที่เป็นเอกลักษณ์ของบริษัทฯ โดยใช้สโลแกน "BOYATECH PERFECT SOLUTION" เป็นการบ่งบอกถึงความสมบูรณ์แบบของ สิน และคุณภาพการให้บริการหลังการขาย การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา ให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงที่สุด เพื่อตอบแทนลูกค้าที่มอบความไว้วางใจให้กับทางบริษัทฯในการเข้ามาร่วมงานตลอดไป

- โบยาเทค เป็นสินค้าที่สามารถเติมเต็มความสมบูรณ์แบบที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าในทุกรายละเอียด

- โบยาเทค มีคุณภาพและประสิทธิภาพในราคาที่คุ้มค่าต่อการลงทุน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มูลค่าเพิ่มจากงานสูงสุด

ให้บริการงานด้านการ Repair Holder ที่มีความเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้แล้วให้สามารถนำกลับมาใช้งานได้ใหม่ และจำหน่ายสินค้าเครื่องมือตัดเฉือนโลหะและให้บริการหลังการขายที่มีความเหมาะสมแก่ลูกค้า โดยใช้บริหารข้อมูลและสารสนเทศเป็นแกนหลักในการจัดการบริหารองค์กร ให้บริการตั้งแต่ การซื้อขาย การให้คำแนะนำ การออกแบบงานพิเศษ การบริการหลังการขาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

13626432_1571157323188662_2665488165773564041_n

สมชาญ ปัญจะลักษณ์

กรรมการผู้จัดการ